Szkoła Podstawowa nr 1 w Kostrzynie nad Odrą Szkoła Podstawowa nr 1 w Kostrzynie nad Odrą Szkoła Podstawowa nr 1 w Kostrzynie nad Odrą Szkoła Podstawowa nr 1 w Kostrzynie nad Odrą Szkoła Podstawowa nr 1 w Kostrzynie nad Odrą Szkoła Podstawowa nr 1 w Kostrzynie nad Odrą Szkoła Podstawowa nr 1 w Kostrzynie nad Odrą Szkoła Podstawowa nr 1 w Kostrzynie nad Odrą Szkoła Podstawowa nr 1 w Kostrzynie nad Odrą Szkoła Podstawowa nr 1 w Kostrzynie nad Odrą Szkoła Podstawowa nr 1 w Kostrzynie nad Odrą Szkoła Podstawowa nr 1 w Kostrzynie nad Odrą
  • Aktualności
  • Uczniowie
  • Szkoła 
 
Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

do klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 1 w Kostrzynie nad Odrą

Od dnia 25 stycznia 2021 r. rozpoczyna się proces rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych w szkołach podstawowych Dzieci 7 - letnie rozpoczynają naukę w klasie pierwszej obowiązkowo, natomiast o rozpoczęciu nauki w szkole podstawowej dziecka 6 - letniego decydują rodzice lub opiekunowie prawni.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 1 w Kostrzynie nad Odrą

Od dnia

Do dnia

Do godz.

Czynności

Rekrutacja

25.01.2021r.

5.03.2021 r.

1500

Składanie przez rodziców lub opiekunów wniosków o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej w szkole podstawowej  w wersji papierowej   do szkoły pierwszego wyboru.

 

10.03.2021 r.

 

Prace Komisji Rekrutacyjnej.

 

15.03.2021 r.

900

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły.

15.03.2021r.

19.03.2021 r.

1500

Potwierdzenie pisemne przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do szkoły.

 

22.03.2021 r.

900

Opublikowanie list dzieci przyjętych                             i nieprzyjętych do szkoły.

Rekrutacja - nabór uzupełniający

16.08.2021r.

18.08.2021 r.

1500

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami i oświadczeniami w wersji papierowej do szkoły pierwszego wyboru.

 

24.08.2021 r.

 

Prace Komisji Rekrutacyjnej.

 

25.08.2021 r.

900

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły.

25.08.2021r.

26.08.2021 r.

1500

Potwierdzenie pisemnie przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do szkoły.

 

27.08.2021 r.

900

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

 

 WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ - klik

RODO

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
w Szkole Podstawowej nr 1
ul. T. Kościuszki 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

Szanowni Państwo! Uprzejmie informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą (66-470) ul. T. Kościuszki 7
Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Anna Wichlińska dostępna pod adresem e-mail a.wichlinska@op.pl
Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit.b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku - RODO. Dane osobowe przetwarzane są w naszej Placówce w celu realizacji zadań oświatowych szkoły oraz promocji jej działań w środowisku lokalnym. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Dane będą przechowywane do czasu zrealizowania celu, dla którego są gromadzone.
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, prostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego wg udostępnianego w tym celu wzoru. Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego przetwarzania ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.
Dyrektor Placówki


Ogłoszenia


Aktualności 2020/2021Szkoła Podstawowa nr 1

ul. Kościuszki 7,
66-470 Kostrzyn nad Odrą
woj. lubuskie

tel./fax (95) 728-98-13
e-mail:gim1kostrzyn@op.pl
Copyright Szkoła Podstawowa nr 1 Created by STREFAINFORMY.PL Grzegorz Bochenek