Szkoła Podstawowa nr 1 w Kostrzynie nad Odrą Szkoła Podstawowa nr 1 w Kostrzynie nad Odrą Szkoła Podstawowa nr 1 w Kostrzynie nad Odrą Szkoła Podstawowa nr 1 w Kostrzynie nad Odrą Szkoła Podstawowa nr 1 w Kostrzynie nad Odrą Szkoła Podstawowa nr 1 w Kostrzynie nad Odrą Szkoła Podstawowa nr 1 w Kostrzynie nad Odrą
  • Aktualności
  • Uczniowie
  • Szkoła


Projekty

PROJEKTY EDUKACYJNE w roku szkolnym 2012/2013

Informacja dla rodziców:

Udział w co najmniej jednym projekcie w trzyletnim cyklu nauki w gimnazjum jest obowiązkowy dla każdego ucznia obecnych klas I i II. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 roku zmieniającego rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów szkołach publicznych (Dz.U.nr156,poz.1046)

Realizacja projektu obejmuje:

1.Podanie tematu i zakresu projektu edukacyjnego zgodnego z podstawą programową lub wykraczającego poza nią.
2.Określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji.
3.Wykonywanie zaplanowanych działań i dokumentowanie ich.
4.Publiczne przedstawianie rezultatów prac.
5.Podsumowanie i ewaluacja projektu.
6.Ocena pracy uczniów zgodnie z Systemem Oceniania z zachowania.

 

Szkolna lista tematów projektu

Lp. Temat ptojektu Opiekun przedmiot Uwagi
1 Trudna droga do wolności Walencik Irena historia  
2 Katyń...Ocalić od zapomnienia Walencik Irena historia  
3 Moje hobby-ryby Walencik Irena historia  
4 Polsko- niemieckie spotkania młodzieży Sądej Mariusz historia  
5 Żyj zdrowo Frieske Jarosław
Wojtala Sylwia
Żolna Artur
Wychowanie fizyczne  
6 Jak tanio urządzić urodziny? Dymarek Urszula matematyka  
7 Program słowno-muzyczny z okazji świat Bożego Narodzenia Materyńska Joanna
s.Olkowska
Głowacki Marek
Konieczny Mariusz
j. polski religia
religia
muzyka
 
8 Pierwiastki Kłysz-Frieske Agnieszka/span> Chemia  
9 Wieczór Mickiewiczowski Kryńska Anna
Materyńska Joanna
Miszkiel Anna
j. polski  
10 Specjalny numer gazetki szkolnej B. Konieczna
M. Konieczny
j. polski, informatyka  
11 Konkurs recytatorski-Od Kochanowskiego do Szymborskiej Kryńska Anna j. polski

 


 

PROJEKTY EDUKACYJNE w roku szkolnym 2010/2011

 

Informacja dla rodziców:

Udział w co najmniej jednym projekcie w trzyletnim cyklu nauki w gimnazjum jest obowiązkowy dla każdego ucznia obecnych klas I i II. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 roku zmieniającego rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów szkołach publicznych (Dz.U.nr156,poz.1046)

Realizacja projektu obejmuje:

1.Podanie tematu i zakresu projektu edukacyjnego zgodnego z podstawą programową lub wykraczającego poza nią.
2.Określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji.
3.Wykonywanie zaplanowanych działań i dokumentowanie ich.
4.Publiczne przedstawianie rezultatów prac.
5.Podsumowanie i ewaluacja projektu.
6.Ocena pracy uczniów zgodnie z Systemem Oceniania z zachowania.

 

Szkolna lista tematów projektu 

Lp. Temat ptojektu Opiekun przedmiot Uwagi
1 Talent show Sądej Monika
Wioletta Bihuniak
przedmioty artystyczne
2 Zużycie energii elektrycznej Sądej Monika fizyka
3 Mein Tagebuch-E-Mail Wioletta Bihuniak j.niemiecki
4 Deutschland ist Reise weit Wioletta Bihuniak j.niemiecki
5 Konkurs wiedzy o krajach
anglojęzycznych i niemieckojęzycznych
Aleksandra Wilczyńska
Mirosława Yakhymets
Władysława Kłaptocz
j.niemiecki
j.angielski

6 Cur Space Wanda Wysoczańska-Stepaniak j.angielski
7 Czy wiem skąd przybyli moi przodkowie Sądej Mariusz
Irena Walencik
historia
8 Opowiem ci o moim mieście Sądej Mariusz
Irena Walencik
historia
9 Młodzi przeciw korupcji Sądej Mariusz
Irena Walencik
wos
10 Czy znamy piktogramy Agnieszka Kłysz -Frieske chemia
11 Klasowy ośrodek badań Urszula Dymarek matematyka
12 Specjalny numer gazetki szkolnej Beata Konieczna
Mariusz Konieczny
j.polski
informatyka
    
13 Bezpieczny Internet Wioletta Zwolińska informatyka
14 Tradycje Świąt Bożego Narodzenia s. K.Kownacka
Joanna Materyńska
religia
j.polski

15 Gazetka matematyczna " Zabawa naukami ścisłymi" Danuta Pospieszna matematyka
16 Act for children Mirosława Yakhymets j.angielski
17 Wskaźnik BMI uczniów gimnazjum Aleksandra Szeląg biologia

 

 


Szkoła Podstawowa nr 1

ul. Kościuszki 7,
66-470 Kostrzyn nad Odrą
woj. lubuskie

tel./fax (95) 728-98-13E-mail:

sekretariat@sp1kostrzyn.pl
dyrektor@sp1kostrzyn.pl
kadry@sp1kostrzyn.pl
kierownik@sp1kostrzyn.pl
ksiegowosc@sp1kostrzyn.pl
intendent@sp1kostrzyn.pl
Copyright Szkoła Podstawowa nr 1 Created by STREFAINFORMY.PL Grzegorz Bochenek