Szkoła Podstawowa nr 1 w Kostrzynie nad Odrą Szkoła Podstawowa nr 1 w Kostrzynie nad Odrą Szkoła Podstawowa nr 1 w Kostrzynie nad Odrą Szkoła Podstawowa nr 1 w Kostrzynie nad Odrą Szkoła Podstawowa nr 1 w Kostrzynie nad Odrą Szkoła Podstawowa nr 1 w Kostrzynie nad Odrą Szkoła Podstawowa nr 1 w Kostrzynie nad Odrą
 • Aktualności
 • Uczniowie
 • Szkoła


Osiągnięcia - konkursy przed.


  Od wielu lat uczniowie gimnazjum sprawdzając swoją wiedzę uczestniczą w konkursach przedmiotowych tzw. olimpiadach. 

Jest to dla nich duży wysiłek ponieważ muszą poznać cały materiał przeznaczony dla gimnazjum z przedmiotu, który wybrali,
 a jednocześnie przygotowywać się do bieżących lekcji. Jednocześnie nagroda jest duża ponieważ zdobywając tytuł laureata nie muszą pisać egzaminu gimnazjalnego z części, z której są laureatem.
I etap konkursu to eliminacje szkolne do następnego etapu przechodzi uczestnik, który uzyskał co najmniej 80% punktów
II etap to eliminacje rejonowe
III etap to finał wojewódzki

 Rok szkolny 2018/2019

finał wojewódzki (III etap) 

imię i nazwisko ucznia uzyskany tytuł konkurs opiekun 
 Dominik Filuś LAUREATWojewódzkiego Konkursu Geograficznego  Danuta Pawlina 
 Katarzyna TomkoFINALISTKA Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego Beata Konieczna 
Dominika Ławońska FINALISTKA Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego Aleksandra Szelag 
 Gabriela NapierałaFINALISTKA Wojewódzkiego Konkursu Historycznego Irena Walencik 
 Iga TarabułaFINALISTKA Wojewódzkiego Konkursu Historycznego Irena Walencik 

 poziom rejonowy (II Etap)

 Imię i nazwisko ucznia klasanazwa konkursu opiekun 
 Dominika ŁawońskaIII B biologiczny A. Szelag 
 Iga TarabułaIII B historyczny I. Walencik 
 Katarzyna TomkoIII B polonistyczny B. Konieczna 
 Gabriela NapierałaIII C historyczny I.Walencik 
 Dominik FiluśIII B geograficzny D. Pawlina 
 Marcel MucharzewskiIII B geograficzny D. Pawlina 
 Kamil PrzekoraIII B geograficzny D. Pawlina 
 Aleksandra KailIII C geograficzny D. Pawlina 
 Dominik FiluśIII B historyczny I. Walencik 
 Olga StaniszewskaIII B biologiczny A. Szeląg 
 Amelia MalinowskaIII B j.angielskiego M. Netso 
 Filip OgorzałekIII B  historycznyI. Walencik 
 Aleksandra KailIII C polonistyczny A. Miszkiel 
 Dominik FilusIII B j.niemieckiego B. Wilczyński 
 Karolina RutkowskaIII C biologiczny A. Szeląg 
 Aleksandra KailIII C fizyczny M. Sądej 
 Kamil PrzekoraIII B fizyczny M. Sądej 
 Kordian FechnerIII B j.niemieckiegoB. Wilczyński 

 

Rok szkolny 2017/2018

 finał wojewódzki (III etap)

Imię i nazwisko ucznnia uzyskany tytuł konkurs opiekun 
 Hanna SądejLAUREAT Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego Monika Sądej 
 Anna SzymczykLAUREAT Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego Monika Sądej 
 Bartosz GuźniczakLAUREAT Wojewódzkiego Konkursu J.Angielskiego  Aleksandra Wilczyńska
 Barbara TatarewiczLAUREAT Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego Danuta Pawlina 
 Daria GolisFINALISTKA Wojewódzkiego Konkursu J.Angielskiego Wanda Wysoczańska 
 Aleksandra KailFINALISTKA Wojewódzkiego Konkursu J.PolskiegoAnna Miszkiel 
 Barbara TatarewiczFINALISTKA Wojewódzkiego Konkursu BiologicznegoAleksandra Szeląg 
 Hanna Sadej FINALISTKAWojewódzkiego Konkursu ChemicznegoAgnieszka Kłysz-Frieske 
 Hanna SądejFINALISTKA Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego Damuta Pospieszna 
 Hanna SądejFINALISTKA Wojewódzkiego Konkursu J.Polskiego Joanna Materyńska 
 Damian WagiłaFINALISTA Wojewódzkiego Konkursu J.Angielskiego Mirosława Netso 

 poziom rejonowy (II Etap)

 

 Imię i nazwisko ucznia klasa Nazwa konkursuOpiekun 
 Daria GolisIII Bj.angielskiego  Wanda Wysoczańska
 Hanna SądejIII B fizyczny Monika Sądej 
 Hanna SądejIII B polonistyczny Joanna Materyńska 
 Aleksandra KailII C polonistyczny Anna Miszkiel 
 Katarzyna TomkoII B polonistyczny Beata Konieczna 
 Hanna SądejIII B matematyczny Danuta Pospieszna 
 Barbara TatarewiczIII B geograficzny Danuta Pawlina 
 Barbara TatarewiczIII B biologiczny Aleksandra Szeląg 
 Bartosz GuźniczakIII Cj,angielskiego Aleksandra Wilczyńska 
 Damian WagiłaIII A j.angielskiego  Mirosława Netso
 Anna SzymczykIII A fizyczny Monika Sądej 
 Hanna Sądej III B chemiczny Agnieszka Kłysz-Frieske 
 Anna SzymczykIII A matematyczny Urszula Dymarek 
 Michał PiekutowskiIII A matematyczny Danuta Pospieszna 
 Anna Wiśniewska III Bgeograficzny Danuta Pawlina 
 Dominika DarskaIII A geograficzny Danuta Pawlina 
 Anna WiśniewskaIII B biologiczny Aleksandra Szeląg 
 Wiktoria WieczorekIII B biologiczny Aleksandra Szeląg 
 Michał PiekutowskiIII B fizyczny Monika Sądej 
 Zuzanna Kopeć III B polonistyczny Joanna Materyńska
 Barbara Tatarewicz III Bpolonistyczny Joanna Materyńska 
 Zuzanna Kopeć III B biologiczny Aleksandra Szeląg
 Wiktoria WojtunikIII B biologiczny Aleksandra Szeląg 
 Wiktoria WojtunikIII B polonistyczny Joanna Materyńska 
 Wiktoria WieczorekIII B j.angielskiego  Wanda Wysoczańska
 Damian WagiłaIII A chemiczny Agnieszka Kłysz-Frieske 
 Iga Tarabuła II Bpolonistyczny Beata Koniewczna 
 Wiktoria WieczorekIII B j.niemiekiego Bartłomiej Wilczyński 
 Kordian FechnerII B j.niemieckiego Bartłomiej Wilczyński 

Rok szkolny 2016/2017 

finał wojewódzki (III etap) 

 Imię Nazwisko ucznia Klasa Uzyskany tytułNazwa konkursu  Opiekun
 Daria Pietraszko

 III B 

 LAUREAT Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego J.Materyńska
 Patryk Górecki III B LAUREAT Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego Mon.Sądej
 Hubert Konieczny III B FINALISTA Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego D.Pawlina
 Bartosz Guźniczak II C FINALISTA Wojewódzkiego Konkursu J.Angielskiego Ag.Żołna
 Bartosz Jasek III C FINALISTA Wojewódzkiego Konkursu J.Angielskiego M.Netso
 Gracjan Sułkowski III B FINALISTA  Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego D.Pawlina
 Hanna Sądej II B FINALISTA Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego Mon.Sądej
 Patryk Górecki III B FINALISTA Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego A.Kłysz-Frieske
 Daria Golis II B FINALISTA Wojewódzkiego Konkursu J.Angielskiego W.Wysoczańska
 Kacper Barłowski III B FINALISTA Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego D.Pawlina
 Damian Wagiła II A FINALISTA Wojewódzkiego Konkursu J.Angielskiego M.Netso
 Hanna Bednarska III B FINALISTA Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego J.Materyńska
 Barbara Tatarewicz II B  FINALISTA Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego J.Materyńska

 

 

poziom rejonowy (II Etap)  

 imię i nazwisko uczniaklasa    
 konkurs             
opiekun    
 Hubert Konieczny
III B  geograficznyD.Pawlina
 Kacper Barłowski
III B geograficzny
D.Pawlina
 Gracjan SułkowskiIII BgeograficznyD.Pawlina
 Patryk Górceki III BchemicznyA.Kłysz-Frieske
 Patryk GóreckiIII BfizycznyM.Sądej
 Hanna SądejII BfizycznyM.Sądej
 Bartosz JasekIII Cj. angielskiegoM.Netso
 Damian WagiłaII Aj. angielskiegoM.Netso
 Bartosz GuźniczakII Cj. angielskiegoA.Żołna
 Daria GolisII B j. angielskiego W.Wysoczańska
 Hanna BednarskaIII B j. polskiegoJ.Materyńska 
 Daria PietraszkoIII B  j. polskiegoJ.Materyńska
 Barbara TatarewiczII B j. polskiegoJ.Materyńska
 Gracjan SułkowskiIII B matematyczny D.Pospieszna 
 Daria PietraszkoIII B chemiczny A.Kłysz-Frieske
 Alaksandra Kail I CpolonistycznyA.Kryńska 
 Barbara TatarewiczII B geograficznyD Pawlina 
 Wiktoria KrólIII ChistorycznyJ.Walencik
 Hubert Konieczny III B matematyczny D.Pospieszna 
 Patryk GóreckiIII B matematyczny D.Pospieszna  
 Gracjan SułkowskiIII Bchemiczny A.Kłysz-Frieske
 Alicja Szymańska III B polonistyczny J.Materyńska 
 Hanna Sądej II B matematyczny D.Pospieszna 
 Gracjan SułkowskiIII BhistorycznyMar.Sądej 
 Bartosz JałkiewiczII C historycznyI.Walencik
 Patryk GóreckiIII BbiologicznyA.Szeląg
 Hubert MazanIII BbiologicznyA.Szeląg
 Karolina WojtczakIII BbiologicznyA.Szeląg
 Wiktoria WojtunikII BbiologicznyA.Szeląg
 Zuzanna KopećII BpolonistycznyJ.Materyńska
 Daria GolisII BpolonistycznyJ.Materyńska
 Daria PietraszkoIII BfizycznyMon.Sądej
 Szymon StaniszewskiIII BfizycznyMon.Sądej
 Gracjan SułkowskiIII Bj. niemieckiegoB.Wilczyński
 Gabriela BartkowiakIII B biologicznyA.Szeląg
 Hanna BednarskaIII BhistorycznyMar.Sądej
 Daria PanekIII Bmatematyczny D.Pospieszna
 Filip DagilIII BbiologicznyA.Szeląg
    

 

 

Rok szkolny 2015/2016 

finał wojewódzki (III etap)

 

imię i nazwisko ucznia klasa  uzyskany tytuł nazwa konkursu  opiekun  
 Antonina FrieskeIII BLAUREAT Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego  D. Pawlina
 Filip MrózIII B LAUREAT Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego D. Pawlina
 Wiktoria KaczmarczykIII B LAUREAT Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego B.Konieczna  
 Oliwia KazancewiczII B LAUREAT Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego J.Materyńska  
 Bartosz GuźniczakI C LAUREAT Wojewdzkiego Konkursu J. Anielskiego A. Wilczyńska 
 Hubert KoniecznyII B FINALISTA Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego D. Pawlina 
 Filip MrózIII B FINALISTA Wojewódzkiego Konkursu Historycznego I. Walencik 
 Weronika GóreckaIII B FINALISTA Wojewódzkiego Kokursu Polonistycznego B. Konieczna 
 Hanna BednarskaII B FINALISTA Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego J. Materyńska 
 Weronika KlimaszewszkaIII B FINALISTA Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego A. Szeląg 

  


poziom rejonowy (II Etap)  

imię i nazwisko uczniaklasa konkurs opiekun 
 Antonina FrieskeIII B geograficzny D. Pawlina 
 Wiktoria KaczmarczykIII B  polonistyczny B.Konieczna
 Oliwia Kazancewicz II B polonistyczny J.Materyńska
 Filip Mróz III B geograficzny D.Pawlina
 Hubert Konieczny II B geograficzny D.Pawlina
 Hanna Bednarczyk II B polonistyczny J.Materyńska
 Weronika Górecka III B polonistyczny B.Konieczna
 Filip Mróz III B historyczny I.Walencik
 Weronika Klimaszewska III B biologiczny A.Szeląg
 Bartosz Guźniczak I C j.angielskiA.Wilczyńska 
 Antonina Frieske III B matematyczny  U.Dymarek
 Patryk Górecki II B matematyczny D.Pospieszna
 Gracjan Sułkowski II B historyczny Mar.Sądej
 Mateusz Materyński III B j.angielski A.Wilczyńska
 Filip Mróz III B j.angielski W.Wysoczańska
 Kacper Barłowski II B geograficzny D.Pawlina
 Igor Mihułka III B biologiczny A.Szeląg
 Hanna Bednarska II B  historyczny Mar.Sądej
 Mateusz Szczepański III B historyczny I.Walencik
 Hubert Konieczny II B  matematyczny D.Pospieszna
 Zuzanna Kopeć I B polonistyczny J.Materyńska
 Nikola Mikołajczyk III B historyczny I.Walencik
 Alicja Helm III B  historyczny I.Walencik
 Antonina Frieske III B fizyczny Mon.Sądej
 Gracjan Sułkowski II B  geograficzny D.Pawlina
 Julia Morawiec III B polonistyczny B.Konieczna
 Mateusz Materyński III B  fizyczny Mon.Sadej 
 Gracjan Sułkowski II Bmatematyczny  D.Pospieszna
 Mateusz Materyński III B biologiczny A.Szeląg
 Julia Morawiec III B biologiczny A.Szeląg
 Daria Pietraszko II B polonistyczny B.Konieczna
 Aleksandra Nizińska III D polonistyczny J.Materyńska
 Julia Dołżonek III D polonistyczny J.Materyńska
 Hanna Sądej I B fizyczny Mon.Sądej
 Szymon Nadbrzeżny III D biologiczny A.Szeląg
 Gracjan Sułkowski II B j.niemieckiego B.Wilczyński
 Patryk Górecki II B fizyczny Mon.Sądej
 Alicja Szymańska II B  polonistyczny J.Materyńska
 Hubert Konieczny II B biologicznyA.Szeląg 
 Marta Najda III B  biologicznyA.Szeląg 

 

Finał wojewódzki (III Etap) Rok szkolny 2014/2015

 imię i nazwisko uczniaklasa uzyskany tytuł nazwa konkursu opiekun 
 Wojciech PodlodowskiIII B LAUREAT 

Wojewódzkiego Konkursu
z J. Angielskiego 

 A. Wilczyńska
 Bogna DulibanIII B  LAUREATKAWojewódzkiego Konkursu
Polonistycznego 
 J.Materyńska
 Katarzyna ŁawońskaIII B  LAUREATKAWojewódzkiego Konkursu
Biologicznego 
A. Szeląg 
 Monika GruszkaIII C FINALISTKA Wojewódzkiego Konkursu
z J.Niemieckiego 
W. Bihuniak 
 Weronika KlimaszewskaII B FINALISTKA Wojewódzkiego Konkursu
Biologicznego 
A. Szeląg 
 Agata SzelągIII B FINALISTKA Wojewódzkiego Konkursu
Biologicznego 
A. Szeląg 
Filip Mróz II B FINALISTA Wojewódzkiego Konkursu
Geograficznego 
D. Pawlina 
 Seweryn KopećIII B FINALISTA Wojewódzkiego Konkursu
Matematycznego 
D. Pospieszna 
 Bogna DulibanIII B FINALISTKA Wojewódzkiego Konkursu
Matematycznego 
D. Pospieszna 
 Filip WaliszekIII B FINALISTA Wojewódzkiego Konkursu
Matematycznego 
D. Pospieszna 
 Weronika GóreckaII B FINALISTKA Wojewódzkiego Konkursu
Polonistycznego 
B. Konieczna 
 Jagoda JurewiczIII B FINALISTKA Wojewódzkiego Konkursu
Polonistycznego 
J. Materyńska 
 Seweryn KopećIII B FINALISTA Wojewódzkiego Konkursu
Fizycznego 
Mon.Sądej 

 Weronika Klimaszewska

Piotr Pośledni 

II B

III D 

FINALISTKA

FINALISTA 

Wojewódzkiego Konkursu
Polonistycznego

Wojewódzkiego Konkursu
Historycznego 

B. Konieczna

Mar. Sądej  

 

poziom rejonowy (II Etap)

iimię i nazwisko ucznia 

klasa 

konkurs 

opiekun 

 Bogna Duliban  

III B 

polonistyczny  

J. Materyńska  

 Jagoda Jurewicz

III B 

polonistyczny 

J. Materyńska 

 Weronika Górecka

III B

polonistyczny

B.Konieczna

 Klimaszewska Weronika

 II B

polonistyczny

B.Konieczna

 Podlodowski Wojciech

III B

angielskiego 

A.Wilczyńska 

 Gruszka Monika

III C 

niemieckiego 

W.Bihuniak 

 Waliszek Filip

III B 

matematyczny 

D.Pospieszna 

 Kopeć Seweryn

III B 

matematyczny 

D.Pospieszna 

 Duliban Bogna

III B  

matematyczny 

D.Pospieszna 

 Mróz Filip

II B  

 geograficzny

D.Pawlina 

 Kopeć Seweryn

III B 

fizyczny 

Mon.Sądej 

 Klimaszewska Weronika 

II B 

biologiczny 

A.Szeląg 

 Szeląg Agata

III B 

biologiczny 

A.Szeląg 

 Ławońska Katarzyna

III B 

biologiczny 

A.Szeląg 

 Pośledni Piotr

III D 

historyczny 

Mar.Sądej 

 Choroszko Dominika 

III B

polonistyczny 

J.Materyńska 

 Kaczmarczyk Wiktoria

II B 

polonistyczny 

B.Konieczna 

 Kazancewicz Oliwia

I B 

polonistyczny 

J.Materyńska 

 Dołżonek Julia

II D 

polonistyczny 

B.Konieczna 

 Morawiec Julia

II B 

polonistyczny 

B.Konieczna 

 Bednarska Julia

I B 

polonistyczny 

J.Materyńska 

 Nowak Kinga

III B 

polonistyczny 

J.Materyńska 

 Niedzielski Piotr

III B 

angielskiego 

M.Netso 

 Jurewicz Jagoda

III B 

angielskiego 

M.Netso 

 Materyński Mateusz

II B 

agielskiego 

A.Wilczyńska 

 Kopeć Seweryn

III B 

angielskiego 

M.Netso 

 Mróz Filip

II B 

angielskiego 

W.Wysoczańska 

 Musztyfaga Natalia

III C 

angielskiego 

A.Wilczyńska 

 Frieske Antonina

II B 

metematyczny 

D.Pospieszna

Zimodro Radosław

III B 

matematyczny 

D.Pospieszna 

 Duliban Bogna 

 III B

geograficzny

 D.Pawlina

 Frieske Antonina

 II B

geograficzny

 D.Pawlina

 Nowak Kinga

 III B

 geograficzny

 D.Pawlina

 Konieczny Hubert

 I B

 geograficzny

 D.Pawlina

 Duliban Bogna

 III B

 fizyczny

 Mon.Sądej

 Waliszek Filip

 III B

 fizyczny

 Mon.Sądej

 Frieske Antonina

 II B

 fizyczny

 Mon.Sądej

 Mihułka Igor

 II B

 bilogiczny

 A.Szeląg

 Ławońska Katarzyna

 III B

 historyczny

 I.Walencik

 Suchto Dominika

 III B

 historyczny

 I.Walencik

 Mróz Filip

 II B 

 historyczny

 I.Walencik

 Nowak Kinga

III B

 historyczny

I.Walencik

 

 Rok szkolny 2013/2014

 Gimnazjum nr 1 im. Przyjaciół Kostrzyna nad Odrą zajmuje 16 miejsce w województwie lubuskim pod względem ilości laureatów.

Finał wojewódzki (III Etap)
konkursy2013_14_a.jpg 
 
konkursy2013_14_b.jpg 
 konkursy2013_14_c.jpg
 

 konkursy2012_13_a.jpg

konkursy2012_13_b.jpg

 konkursy2012_13_c.jpg

 

konkursy2011_12_a.jpg 

 konkursy2011_12_b.jpg

konkursy2011_12_c.jpg 

 

 konkursy2010_11_a.jpg

Rok Szkolny 2009/2010 

 konkursy2009_10_a.jpg

 konkursy2008_09_a.jpg

konkursy2007_08_a.jpg 

 konkursy2006_07_a.jpg

konkursy2005_06_a.jpg 

OSIĄGNIĘCIA Z RÓŻNYCH DZIEDZIN 

Rok szkolny 2012/2013

 • Ranking gimnazjów 2013r. opublikowany przez Gazetę Lubuską - Gimnazjum nr 1 w Kostrzynie 17 miejsce na 150 szkół.
 • Pierwsze miejsce w Powiatowej Spartakiadzie Młodzieży w Piłce Nożnej Dziewcząt.
 • Maja Głuszko - finalistka Wojewódzkiego Przeglądu Piosenki Młodzieżowej PRO ARTE 2013.
 • Aleksandra Miszkiel - pierwsze miejsce w Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym "Taka codzienność" organizowanym przez Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza" w Zielonej Górze
 • Maja Głuszko - laureatka konkursu ‚‚Zabawa Naukami Ścisłymi ' w ramach Lubuskiej Platformy Wiedzy pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty.
 • Piotr Tatarewicz - finalista Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego - "Zabawa naukami ścisłymi".
 • Kamil Polowczyk - finalista Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego - "Zabawa naukami ścisłymi".
 • Dawid Siroń - ZŁOTO, Remigiusz Mech - BRĄZ, Eryk Szterew - BRĄZ - w Ogólnopolskim Turnieju Zapaśniczym UKS-ów w Radomiu.
 • Maja Głuszko - drugie miejsce w IV Powiatowym Festiwalu Piosenki Angielskiej i Niemieckiej (nagroda-tablet)
 • Adrian Nasarzewski - trzecie miejsce w Wojewódzkim Konkursie "Matematyka w przyrodzie"(Sulęcin)
 • Jagoda Jurewicz - laureatka Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego na szczeblu powiatu
 • Duliban Bogna - laureatka Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego na szczeblu powiatu (otrzymała kwalifikacje wojewódzkie)
 • EduardBudak - II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie „Das Kann Ish Schon"
 • E.Budak, K.Gruszka, D.Hensel, K. Kowalczyk - pierwsze miejsce w Międzyszkolnym Zespołowym Konkursie Językowym
 • P.Tatarewicz, A. Biskowska, K.Ławońska - trzecie miejsce w Międzyszkolnym Konkursie "Z unią europejską za pan brat"
 • M. Głuszko, Ł.Najda - drugie miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Ptaki PN „Ujście Warty"
 • O.Wypychowska, Ł.Najda ,K.Ławońska - czwarte miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Parki narodowe UNESCO
 • P.Tatarewicz, A.Masłowska, K.Ławońska - pierwsze miejsce w XX Międzyszkolnym Konkurs Wiedzy o Kostrzynie

 Rok szkolny 2011/2012

 • Ranking gimnazjów 2012r. opublikowany przez Gazetę Lubuską - Gimnazjum nr 1 w Kostrzynie 21 miejsce na 143 szkoły.
 • Sukces na EURO-GIM 2012 - drugie miejsce w województwie lubuskim w grach zespołowych (nagroda 2 laptopy, medale, dyplomy)
 • Aleksandra Miszkiel - pierwsze miejsce w Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym "Taka codzienność" organizowanym przez Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza" w Zielonej Górze
 • Krzysztof Szudera - laureat wojewódzkiego konkursu "Zabawa naukami ścisłymi"
 • Krzysztof Szudera - trzecie miejsce (70 uczestników) w konkursie językoznawczym "Na końcu języka" organizowanym prze I Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp.
 • Maja Głuszko - finalistka Wojewódzkiego Przeglądu Piosenki Młodzieżowej PRO ARTE 2012.
 • Martyna Danek - wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim
 • Elżbieta Nawrocka - wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim
 • Krzysztof Szudera - trzecie miejsce w Wojewódzkim Konkursie Językoznawczym „Na końcu języka"
 • Szudera, Antoniak, Statkiewicz - wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie „Poznaj swój region" LPW
 • Mariusz Kwidzyński, Piotr Piniewski - wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Biologicznym „Ryby naszych wód" LPW
 • A.Krynicka, A.Ratajczak, A.Korman, D.Kurpiel - trzecie miejsce w Konkursie Metropolitarnym o Janie Pawle II „Sacrum w przestrzeni"- „"Civitas Christiana

 


 
Rok szkolny 2010/2011 

 • W marcu zdobyliśmy I miejsce wśród najwyżej ocenianych 99 gazet zgłoszonych do konkursu z całej Polski.
  W kwietniu uplasowaliśmy się na miejscu drugim. (83 gazety brały udzia w konkursie).
  W maju ponownie miejsce pierwsze. (68 gazet zgłoszonych z całej Polski).
 • Katarzyna Araszczuk - została laureatką wojewódzkiego konkursu recytatorskiego i zakwalifikowała się do finału ogólnopolskiego tego konkursu.
 • Krzysztof Szudera - laureat Konkursu Wojewódzkiego "Zabawa Naukami Ścisłymi"
 • Statkiewicz Paweł - finalista Konkursu Wojewódzkiego "Zabawa Naukami Ścisłymi"
 • Arkadiusz Polowczyk - finalista Konkursu Wojewódzkiego "Zabawa Naukami Ścisłymi
 • Maja Głuszko - GRAND PRIX w III-cim Powiatowym Festiwalu Piosenki Angielskiej i Niemieckiej "Tęczowa Nutka" 2011.
 • Maja Głuszko - finalistka Wojewódzkiego Przeglądu Piosenki Młodzieżowej PRO ARTE 2011.
 • Mateusz Szatkowski - finalista Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego" Dzieje oręża polskiego"
 • K. Szudera - laureat wojewódzkiego konkursu „Zabawa naukami ścisłymi"
 • P.Statkiewicz - finalista wojewódzkiego konkursu „Zabawa naukami ścisłymi
 • P.Statkiewicz - Finalista wojewódzkiego Konkursu Biblijnego
 • Uczestnictwo w programie edukacyjnym Parku Narodowego Ujście Warty pt. „Skarby nadwarciańskich mokradeł"
 • Realizacja wzpólnie z gośćmi ze szkoły w Bad Freienwalde projektu europejskiego „Nie dajmy się kryzysom"

 


Szkoła Podstawowa nr 1

ul. Kościuszki 7,
66-470 Kostrzyn nad Odrą
woj. lubuskie

tel./fax (95) 728-98-13E-mail:

sekretariat@sp1kostrzyn.pl
dyrektor@sp1kostrzyn.pl
kadry@sp1kostrzyn.pl
kierownik@sp1kostrzyn.pl
ksiegowosc@sp1kostrzyn.pl
intendent@sp1kostrzyn.pl
Copyright Szkoła Podstawowa nr 1 Created by STREFAINFORMY.PL Grzegorz Bochenek