Szkoła Podstawowa nr 1 w Kostrzynie nad Odrą Szkoła Podstawowa nr 1 w Kostrzynie nad Odrą Szkoła Podstawowa nr 1 w Kostrzynie nad Odrą Szkoła Podstawowa nr 1 w Kostrzynie nad Odrą Szkoła Podstawowa nr 1 w Kostrzynie nad Odrą Szkoła Podstawowa nr 1 w Kostrzynie nad Odrą Szkoła Podstawowa nr 1 w Kostrzynie nad Odrą Szkoła Podstawowa nr 1 w Kostrzynie nad Odrą Szkoła Podstawowa nr 1 w Kostrzynie nad Odrą Szkoła Podstawowa nr 1 w Kostrzynie nad Odrą Szkoła Podstawowa nr 1 w Kostrzynie nad Odrą Szkoła Podstawowa nr 1 w Kostrzynie nad Odrą
  • Aktualności
  • Uczniowie
  • Szkoła 
Informacja w sprawie koronawirusa

Szanowni Państwo

Na podstawie informacji Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. Dyrektor Szkoły informuje, że funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone.

Oznacza to, że w dniach 12-13 marca 2020r. do szkoły przychodzą dzieci, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki. W tych dniach odbędą się zajęcia opiekuńcze.

Od poniedziałku, tj. 16.03.2020r. do środy 25.03.2020r. szkoła będzie zamknięta (dzieci nie przychodzą do szkoły).

Ponadto informuję, że rodzice dzieci do 8 roku życia mogą złożyć druk ZUS Z-15A do pracodawcy.

 Podstawa prawna:

Art. 4.

1. W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019r. poz. 645 i 1590) przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.

2. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przyznawany jest w trybie i na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1, i nie wlicza się do okresu, o którym mowa w art. 33 ust. 1 tej ustawy. Za okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, zasiłek, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje.


_______________________________________________________________________________________________________________ 
REKRUTACJA 2020-2021
 
 
 Od dnia 27.01.2020r. rodzice lub opiekunowie

mogą składać wnioski o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej za pomocą e-platformy,

a następnie dostarczyć wniosek o przyjęcie do SP-1 w wersji papierowej. Rodzice, którzy

nie mają dostępu do internetu mogą otrzymać druki papierowe zgłoszenia przyjęcia dziecka do klasy pierwszej

w sekretariacie szkoły codziennie od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.00.

Dokumenty szkolne SP1 - kliknij tutaj

 _______________________________________________________________________________________________________________

RODO 

 INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
w Szkole Podstawowej nr 1
ul. T. Kościuszki 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

Szanowni Państwo! Uprzejmie informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą (66-470) ul. T. Kościuszki 7

Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Anna Wichlińska dostępna pod adresem e-mail a.wichlinska@op.pl

Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit.b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku - RODO. Dane osobowe przetwarzane są w naszej Placówce w celu realizacji zadań oświatowych szkoły oraz promocji jej działań w środowisku lokalnym. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Dane będą przechowywane do czasu zrealizowania celu, dla którego są gromadzone.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, prostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego wg udostępnianego w tym celu wzoru. Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego przetwarzania ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.

Dyrektor Placówki

 _______________________________________________________________________________________________________________________

_

 Szanowni Państwo,

Informujemy, że w celu udzielania wsparcia uczniom i rodzicom pedagog szkolny jest dostępny codziennie od godz. 10.00 do 12.00 a psycholog szkolny od 8.00 do 12.00 w portalu Librus.

Zachęcamy do korzystania z naszych specjalistów

 


Ogłoszenia


Aktualności 2020/2021Szkoła Podstawowa nr 1

ul. Kościuszki 7,
66-470 Kostrzyn nad Odrą
woj. lubuskie

tel./fax (95) 728-98-13
e-mail:gim1kostrzyn@op.pl
Copyright Szkoła Podstawowa nr 1 Created by STREFAINFORMY.PL Grzegorz Bochenek